Newsletter
Infocenter
Kontakt

Eckert

Cięcie Plazmowe

Cięcie plazmą polega na stapianiu i wyrzucaniu materiału ze szczeliny silnie skoncentrowanym łukiem plazmowym. Pozwala na cięcie wszystkich materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny. Ten rodzaj rozdzielania materiałów znalazł zastosowanie w przemyśle już w latach 50. ubiegłego wieku. Rozwój i ciągłe udoskonalanie tej technologii sprawiło, że zarówno zakres ciętych materiałów i ich grubości, a także prędkość cięcia znacząco wzrosły. Przykładowo różnica w szybkości palenia plazmą i tlenem jest tak duża, że przy grubości 3 mm plazma może zastąpić 5 palników tlenowych. Przy grubości 10 mm ta różnica maleje do 2 / 3 razy. Rozwój technologii spowodował także, iż w pewnych warunkach cięcie plazmowe stało się konkurencyjne dla takich procesów, jak np. cięcie laserowe. Jest to możliwe przy zastosowaniu plazmy High Definition. Cięcie odbywa się w osłonie gazów wirujących, które zawężają łuk plazmowy. Wiązka jest bardziej skupiona dzięki czemu krawędzie ciętego detalu są mniej zukosowane. Ponadto podczas procesu cięcia powstaje mniej szlaki, a detale są szybciej i dokładniej wycięte. Poza tym w technologii HD stosujemy chłodzenie cieczą, co zapewnia dłuższą żywotność części szybko zużywających się.

Zalety cięcia plazmą:

- wysoka prędkość cięcia,
- cięcie bez podgrzewania – szybkie przebijanie,
- wąska strefa wpływu ciepła – stosunkowo niewielki wpływ temperatury na cały materiał dzięki dużym prędkościom i wąskiemu działaniu temperatury,
- niewielka szczelina cięcia,
- możliwość cięcia bez nadpalania materiałów cienkich,
- relatywnie niski koszt inwestycji,
- bardzo duże tempo produkcji z blachy cienkiej po właściwym ustawieniu i zaprogramowaniu.

Cięcie łukiem plazmowym nie jest jednak pozbawione wad:

- duży hałas (bez znaczenia w przypadku procesu cięcia pod wodą),
- silne promieniowanie,
- duża ilość gazów i dymów ( problem rozwiązuje System Inteligentnego Sterowania Stołami Sekcyjnymi),
- zmiany w strefie wpływu cięcia,
- trudności w utrzymaniu prostopadłości krawędzi (problem rozwiązuje plazma High Definition).

Podsumowując jest to metoda ekonomiczna i dobra jakościowo dla materiałów ze stali konstrukcyjnej o grubości poniżej 30 mm, stali stopowej i kolorówki. Doskonała relacja szybkość / jakość / cena.

 


 Galeria (kliknij aby powiększyć)

top