Finansowanie

Finansowanie

Już teraz możesz wyposażyć park maszynowy w sprzęt jakości high-end, który wesprze proces produkcyjny i rozszerzy portfolio Twojej działalności. Skorzystaj z atrakcyjnych programów finansowania oferowanych przez polskie i zagraniczne instytucje.

Naszym klientom oferujemy kompleksową pomoc w procesie uzyskania dotacji na zakup maszyny CNC.

Czym jest dotacja?

To bezpośrednia i bezzwrotna wypłata określonej kwoty udzielana podmiotowi gospodarczemu na zrealizowanie konkretnego celu biznesowego. Aby uzyskać dofinansowanie należy spełnić określone w programie warunki. Działanie, które podlega wsparciu finansowemu jest ściśle określone. Otrzymane środki muszą być bezwzględnie przeznaczone na cel zawarty w umowie.


Dotacja nie pokrywa całości kosztów biznesu, służy sfinansowaniu jego części. Każdy program podlega indywidualnym zasadom rozliczania, a kwoty i zakres są określone przez ustawę budżetową.   
Najpopularniejszymi obecnie formami wsparcia finansowego są:

 • Dotacje celowe
 • Dotacje dla funduszy celowych (np. Fundusz Pracy, Fundusz Alimentacyjny, PFRON, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych)
 • Dotacje unijne

Programy dofinansowań są podzielone również na krajowe, regionalne oraz ramowe Unii Europejskiej.  


Dotacje inwestycyjne niosą ze sobą szereg korzyści. Najważniejszą z nich jest oczywiście pozyskanie wsparcia finansowego. W przypadku branży CNC owocuje to wyposażeniem parku maszynowego w nowoczesną maszynę do cięcia CNC wraz z niezbędnym osprzętem. To z kolei przekłada się na zwiększenie wydajności procesów produkcyjnych, rozszerzenie działalności usług oraz portfolio.

Na co możesz przeznaczyć dotację w branży CNC?

 • Zakup maszyn i wyposażenia dodatkowego niezbędnych do unowocześnienia parku maszynowego
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry pracowniczej
 • Zakup wartości niematerialnych w postaci licencji, patentów, etc.
 • Dostosowanie zakładu przemysłowego do realiów Przemysłu 4.0
 • Implementacja rozwiązań i działań z zakresu automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji

Zalety dofinansowań:

 • poprawa się sytuacja kapitałowa firmy, a także wiarygodność kredytowa przedsiębiorcy
 • prędkości nabiera proces restrukturyzacji oraz unowocześnienia przedsiębiorstwa
 • wspierane są regionalne procesy rozwoju gospodarczego
 • zredukowana jest ingerencja pośredników finansowych
 • duży wybór programów i inicjatyw

Niepokój i dozę zniechęcania związaną z dotacjami wywołuje konieczność poprawnego wypełnienia i skompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów.  Wnioski o dofinansowanie niejednokrotnie wymagają załączenia elementów biznesplanu, prognozy biznesowej, planu wydatkowania funduszy czy wskaźników, jakie firma planuje osiągnąć przy pomocy dofinansowania. Należy pamiętać również o oświadczeniach o pismach, które trzeba przedłożyć Regionalnej Instytucji Finansującej (np. PARP). 

Zapewniamy pomoc przy formalnościach związanych z leasingiem.

Korzystną formą wsparcia finansowego jest leasing, który polega na korzystaniu z przedmiotu/urządzenia podlegającemu dzierżawie przez określony czas. Warunki są określone w umowie leasingowej. Wśród takich przedmiotów, na które można uzyskać leasing znajdują się obiekty konsumpcyjne, inwestycyjne oraz nieruchomości.
Przecinarki sterowane numerycznie są jednymi z najczęściej leasingowanych, zaraz po maszynach budowlanych. Firmy leasingowe decydują się na ich finansowanie bez większych problemów, ponieważ są długotrwałe i świetnie trzymają swoją wartość. Bardzo dobrze działa również rynek wtórny przecinarek CNC.


Dlaczego warto skorzystać z leasingu?


To doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą zoptymalizować obciążenia podatkowe lub używać danego przedmiotu (np. maszyny do cięcia CNC) bez angażowania środków własnych.


Zasady przyznawania leasingu na przecinarkę CNC


Najprościej uzyskać leasing na nieużywaną, fabrycznie nową maszynę do cięcia CNC, ale część firm oferuje również leasing na maszynę używaną. W zależności od ceny i wieku przecinarki wymagany komplet dokumentów może się różnić. Czas trwania leasingu na maszynę do cięcia CNC wynosi zwykle od 3 do 5 lat. Każda firma leasingowa ma inny pułap oceny wniosku, aczkolwiek jedno urządzenie przeważnie mieści się w limicie.
Procedura uzyskania leasingu jest znacznie krótsza niż w przypadku dofinansowań czy dotacji.


Czy warto leasingować przecinarkę CNC?

 • Jest to jedno z tańszych źródeł finansowania
 • Procedura uzyskania leasingu jest bardzo szybka
 • Zdolność kredytowa nie jest obniżona
 • Zakup w koszty jest możliwy do 2,5 razy szybciej
 • Wymagane jest niezbędne minimum dokumentów
 • Istnieje możliwość ustalenia różnej wysokości rat w zależności od sezonu
 • Majątek jest chroniony przed komornikiem

ul. Pawicka 4c
59-220 Legnica
dolnośląskie, Polska

mail: Show email
tel: +48 76 852 20 17

tel: 76 819 70 78
email: Show email

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe
Informacje
Wysyłając formularz potwierdzasz, że zapoznałeś i zgadzasz się na przetwarzanie podanych danych zgodnie z RODO oraz Informacje o ochronie danych osobowych