Technik utrzymania ruchu obiektu

Miejce pracy: Legnica / Województwo: dolnośląskie

Opis stanowiska:

 • prace gospodarcze, naprawy i konserwacje,usuwanie usterek w tym:
 • bieżące naprawy elementów budowlanych (np.wymiana kafelek,malowanie,uszczelnianie itp.)
 • wykonywanie drobnych napraw krzeseł, biurek, szaf, żaluzji, rolet, zamków itp.
 • przeglądy codzienne (sieci grzewczej, oświetlenia hal i pomieszczeń,urządzeń i sieci w pomieszczeniach sanitarnych itp)
 • kontrola stanu technicznego dachu, rynien, drobne naprawy
 • dbanie o sprawność bram wjazdowych i szlabanów
 • utrzymanie w sprawności technicznej narzędzi i urządzeń do utrzymania ładu (kosiarki, zamiatarki itp.)


Wymagania:

 • dokładność,rzetelność,zaangażowanie
 • mile widziane doświadczenie w pracach konserwatorskich
 • mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych i suwnic
 • mile widziane uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV
 • mile widziane uprawnienia gazowe


Oferujemy:

 • pracę w nowoczesnej firmie
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • pracę w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku
 • kontakt z nowymi technologiami
 • pakiet opieki medycznej
 • dofinansowanie do karty Multisport
 • ubezpieczenie grupowe
 • inne benefity pozapłacowe

W CV prosimy o zamieszczenie klauzul:
(1)   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ECKERT AS sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.”
(2)   „Wyrażam również zgodę na przechowywanie moich danych osobowych oraz pozostałych danych osobowych zawartych w CV dla celów przyszłych rekrutacji na w/w stanowisko lub inne podobne w ECKERT AS sp. z o.o. przez okres od zakończenia procesu rekrutacyjnego.”

Dokumenty w języku polskim: CV prosimy kierować na adres: rekrutacja@eckert.com.pl lub korespondencyjnie: ECKERT AS Sp. z o.o., ul. Pawicka 4c, 59-220 Legnica

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w CV jest ECKERT AS sp. z o.o., z siedzibą w Legnicy, przy ul. Pawickiej 4c, zwanym dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów (1) tej bądź (1+2) tej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26.06.1974 r. oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego.
 3. Podstawą prawna przetwarzania Twoich danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji (dane wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa – m.in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wyksztalcenie) oraz Twoja zgoda na przetwarzanie danych zamieszczona na końcu Twojego CV. Podanie Twoich dodatkowych danych, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (tj. nr telefonu, email), nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt z Twoją osobą i sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym i jest dobrowolne.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu miesiąca po jego zakończeniu.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, przenoszenia, usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do cofnięcia zgody.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych żadnym innym odbiorcom.
 8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.