Manager Działu Badań i Rozwoju

Miejce pracy: Legnica / Województwo: dolnośląskie

Opis zadań:

 • przygotowywanie nowych projektów badawczych i ich kosztorysów
 • zarządzanie całością realizowanych projektów w działach badawczo-rozwojowych i konstrukcyjnych w tym projekty pilotażowe/prototypy (zarządzanie budżetem, harmonogramem, zmianą i ryzykiem, dokumentacją, testami itp.)
 • nadzór nad projektowaniem instalacji i układów automatyki
 • nadzór nad projektowaniem oraz modyfikacją budowy maszyn i urządzeń
 • nadzór nad opracowywaną dokumentacją techniczną, instrukcjami, schematami zgodnie z obowiązującymi normami i dyrektywami unijnymi dotyczącymi maszyn do cięcia    termicznego
 • doskonalenie stosowanych metodologii i procesów technologicznych w działach BR/A i BR/K
 • nadzór podległego zespołu oraz egzekwowanie zadań, a także organizacja prac, koordynowanie przebiegu prac, dbałość o jakość wykonanych prac

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek:automatyka i robotyka,mechatronika,mechanika i budowa maszyn itp.)
 • doświadczenie na oferowanym stanowisku oraz w obszarze projektowania i konstruowania maszyn do cięcia termicznego -min. 3 lata
 • znajomość technologii spawania i obróbki skrawaniem
 • umiejętność projektowania i  konstruowania w systemach CAD
 • biegła znajomość oprogramowania SolidWorks
 • doświadczenie w obszarze wdrażania i nadzorowania projektów badawczo-rozwojowych- min.3 lata
 • wymagane doświadczenie w zarządzaniu zespołem oraz zdolności przywódcze i organizacyjne
 • znajomość języka angielskiego w stoniu komunikatywnym
 • umiejętności egzekwowania wyników i monitorowania działań innych
 • kreatywność, własna inicjatywa, nastawienie na szukanie rozwiązań

Oferujemy:

 • pracę w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku
 • pracę w nowoczesnej firmie
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • kontakt z nowymi technologiami
 • możliwości doskonalenia umiejętności i rozwoju kompetencji zawodowych
 • możliwość wdrażania oraz udział w pełnych wyzwań projektach badawczo-rozwojowych
 • pakiet opieki medycznej
 • dofinansowanie do karty Multisport
 • ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach
 • inne benefity pozapłacowe zgodne z polityką firmy (wyprawki,paczki,bony itp.) 
 • dofinansowanie do obiadów pracowniczych

W CV prosimy o zamieszczenie klauzul:
(1)   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ECKERT AS sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.”
(2)   „Wyrażam również zgodę na przechowywanie moich danych osobowych oraz pozostałych danych osobowych zawartych w CV dla celów przyszłych rekrutacji na w/w stanowisko lub inne podobne w ECKERT AS sp. z o.o. przez okres od zakończenia procesu rekrutacyjnego.”

Dokumenty w języku polskim: CV prosimy kierować na adres: rekrutacja@eckert.com.pl lub korespondencyjnie: ECKERT AS Sp. z o.o., ul. Pawicka 4c, 59-220 Legnica

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w CV jest ECKERT AS sp. z o.o., z siedzibą w Legnicy, przy ul. Pawickiej 4c, zwanym dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów (1) tej bądź (1+2) tej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26.06.1974 r. oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego.
 3. Podstawą prawna przetwarzania Twoich danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji (dane wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa – m.in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wyksztalcenie) oraz Twoja zgoda na przetwarzanie danych zamieszczona na końcu Twojego CV. Podanie Twoich dodatkowych danych, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (tj. nr telefonu, email), nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt z Twoją osobą i sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym i jest dobrowolne.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu miesiąca po jego zakończeniu.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, przenoszenia, usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do cofnięcia zgody.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych żadnym innym odbiorcom.
 8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.