Odwiedź nasz kanał na YouTube!

Cztery technologie cięcia

Agat
Rubin ECO
Rubin HD
Jantar
Chrom
Szafir
Onyx
Opal WaterJet
Opal WaterJet Combo
Diament Fiber Laser 2

Cięcie laserowe

Cięcie laserowe jest najnowocześniejszą metodą termicznego rozdzielania materiału. Jest bardzo precyzyjne i szybkie. Umożliwia obróbkę różnych rodzajów stali oraz stopów metali nieżelaznych. Ich zakres zależy od zastosowanego źródła lasera. W starszym rozwiązaniu promień lasera generowany jest w rezonatorze, gdzie elementem czynnym są atomy dwutlenku węgla - rozwiązanie potocznie nazywane "laserem CO2". Jest to konstrukcja sprawdzona, jednakże stosunkowo energochłonna i kosztowna w utrzymaniu oraz serwisowaniu.

Najnowsze rozwiązanie, oparte o technologię "Fiber" generuje wiązkę oraz przesyła ją do głowicy za pomocą światłowodu, co rozszerza możliwości zastosowania przecinarek oraz znacznie redukuje koszty obsługi. Ogranicza ono także w znaczący sposób zużycie energii elektrycznej. Laser Fiber (nazywany też światłowodowym), w odróżnieniu od starszych technologii (np. ze źródłem CO2 lub dyskowym), cechuje się zarówno światłowodowym źródłem, jak i światłowodowym prowadzeniem wiązki lasera. W źródle Fiber elementem czynnym jest światłowód domieszkowany jonami pierwiastków ziem rzadkich takimi jak erb, iterb, neodym itp. pompowany półprzewodnikowymi diodami laserowymi. Technologia ta charakteryzuje się wysoką sprawnością oraz doskonałą jakością wiązki. Długość uzyskanej fali lasera jest dziesięciokrotnie mniejsza niż lasera CO2, co daje możliwość uzyskania wyższego skupienia energii oraz cięcia materiałów bardziej refleksyjnych, z którymi dotychczasowe technologie sobie nie radziły. Dzięki różnicom fizycznym wiązki lasera, a mianowicie 10-krotnie mniejszej długości fali oraz znacznie wyższej gęstości energii, jesteśmy w stanie uzyskać nawet kilkukrotny wzrost prędkości cięcia. Uzyskujemy także wyższą dokładność cięcia. Nowoczesna technologia pozwoliła na eliminację kosztownych i uciążliwych w serwisowaniu elementów prowadzenia wiązki – systemu luster wraz z akcesoriami. Prowadzenie odbywa się teraz poprzez niezawodny i bezobsługowy przewód światłowodu. Żywotność systemu IPG wynosi minimum 100 tys. godzin. Przedsiębiorstwa, które nie mogą pozwolić sobie na przestoje serwisowe z pewnością skorzystają z redundantnej konstrukcji źródła lasera – w przypadku awarii jednego modułu, jego zadanie przejmuje drugi, powiadamiając jednocześnie obsługę o zaistniałej sytuacji. Natomiast przecinarka pracuje nadal w normalnym trybie. Zastosowany przez firmę Eckert laser IPG posiada ponad 30 procentową sprawność (Wall-plug efficiency), co skutkuje 3-krotnie mniejszym poborem energii w porównaniu do źródła CO2. Ponadto do działania przecinarki nie są już potrzebne gazy o wysokiej czystości, a do prowadzenia wiązki nie jest używany dwutlenek węgla.