Eckert - Producent przecinarek CNC
Eckert - Producent przecinarek CNC

Cięcie plazmowe

Cięcie plazmą polega na stapianiu i wyrzucaniu materiału ze szczeliny silnie skoncentrowanym łukiem plazmowym. Pozwala na cięcie wszystkich materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny. Ten rodzaj rozdzielania materiałów znalazł zastosowanie w przemyśle już w latach 50. ubiegłego wieku. Rozwój i ciągłe udoskonalanie tej technologii sprawiło, że zarówno zakres ciętych materiałów i ich grubości, a także prędkość cięcia znacząco wzrosły. Przykładowo różnica w szybkości palenia plazmą i tlenem jest tak duża, że przy grubości 3 mm plazma może zastąpić 5 palników tlenowych. Przy grubości 10 mm ta różnica maleje do 2/3 razy. Rozwój technologii spowodował także, iż w pewnych warunkach cięcie plazmowe stało się konkurencyjne dla takich procesów, jak np. cięcie laserowe. Jest to możliwe przy zastosowaniu plazmy High Definition. Cięcie odbywa się w osłonie gazów wirujących, które zawężają łuk plazmowy. Wiązka jest bardziej skupiona dzięki czemu krawędzie ciętego detalu są mniej zukosowane. Ponadto podczas procesu cięcia powstaje mniej szlaki, a detale są szybciej i dokładniej wycięte. Poza tym w technologii HD stosujemy chłodzenie cieczą, co zapewnia dłuższą żywotność części szybko zużywających się.

Zalety cięcia plazmą:

 • wysoka prędkość cięcia,
 • cięcie bez podgrzewania – szybkie przebijanie,
 • wąska strefa wpływu ciepła – stosunkowo niewielki wpływ temperatury na cały materiał dzięki dużym prędkościom i wąskiemu działaniu temperatury,
 • niewielka szczelina cięcia,
 • możliwość cięcia bez nadpalania materiałów cienkich,
 • relatywnie niski koszt inwestycji,
 • bardzo duże tempo produkcji z blachy cienkiej po właściwym ustawieniu i zaprogramowaniu. 

Cięcie łukiem plazmowym nie jest jednak pozbawione wad:

 • duży hałas (bez znaczenia w przypadku procesu cięcia pod wodą),
 • silne promieniowanie,
 • duża ilość gazów i dymów (problem rozwiązuje System Inteligentnego Sterowania Stołami Sekcyjnymi),
 • zmiany w strefie wpływu cięcia,
 • trudności w utrzymaniu prostopadłości krawędzi (problem rozwiązuje plazma High Definition).

Cięcie plazmą – zastosowanie Łuk plazmowy, który odpowiada za cięcie plazmą, służy do obróbki materiałów przewodzących prąd elektryczny (np. stal czarna oraz nierdzewna i aluminium). Cięcie plazmowe może odbywać się w sposób manualny lub zmechanizowany. Systemy plazmowe są przygotowane do rozcinania blach o grubości do 75 mm (manualne systemy) oraz o grubości do 100 mm, w przypadku zmechanizowanych systemów. Przecinarki plazmowe wykorzystywane są nie tylko do cięcia, ale również do żłobienia. Poznaj rodzaje naszych maszyn od cięcia plazmowego!

Cięcie plazmą – zastosowanie


Łuk plazmowy, który odpowiada za cięcie plazmą, służy do obróbki materiałów przewodzących prąd elektryczny (np. stal czarna oraz nierdzewna i aluminium).

Systemy plazmowe są przeznaczone do cięcia blach o grubości do 160 mm. Przecinarki plazmowe wykorzystywane są nie tylko do cięcia, ale również do żłobienia.

Poznaj rodzaje naszych maszyn od cięcia plazmowego!

Podsumowując jest to metoda ekonomiczna i dobra jakościowo dla materiałów ze stali konstrukcyjnej o grubości poniżej 30 mm, stali stopowej i kolorówki. Doskonała relacja szybkość / jakość / cena.