Agat
Agat
Rubin ECO
Rubin ECO
Rubin HD
Rubin HD
Jantar
Jantar
Chrom
Chrom
Szafir
Szafir
Onyx
Onyx
Opal WaterJet
Opal WaterJet
Opal WaterJet Combo
Opal WaterJet Combo
Diament Fiber Laser 2
Diament Fiber Laser 2

Cięcie tlenowe

Cięcie tlenowe, nazywane też gazowym lub płomieniowym, składa się z kilku etapów. Najpierw metal rozgrzewany jest do temperatury zapłonu. Zaraz potem zostaje utleniony i następuje wydmuchanie materiału za pomocą tlenu pod wysokim ciśnieniem.

Cięcie tlenowe nie nadaje się do obróbki niektórych materiałów. Spowodowane jest to temperaturą zapłonu. W przypadku czystego żelaza wynosi ona 1050°C. Gdy obróbce spróbujemy poddać stal z domieszką 1,5% węgla, wówczas temperatura wzrasta do 1380°C. Dlatego cięcie gazowe sprawdza się przy cięciu stali konstrukcyjnych niskowęglowych i niskostopowych. Wykorzystywane jest również do cięcia blach pokrytych rdzą lub występujących w pakietach.

Jak wygląda proces cięcia tlenowego?

Płomień podgrzewający ustawiany jest 1,5-3 mm nad ciętym arkuszem. Górna krawędź blachy osiąga temperaturę spalania, palnik unosi się w miarę wypływania rozżarzonego materiału, następnie otwiera się zawór tlenu tnącego i zaczyna się cięcie.

Przesunięcie cięcia rozpoczyna się, gdy dolna część blachy zostanie przecięta, a szczelina przedmuchana. Szerokość szczeliny cięcia jest uzależniona od grubości materiału. Im grubszy materiał, tym większa szerokość szczeliny.

O udanym cięciu decyduje dobór odpowiedniego gazu, który jest niezbędny do wstępnego podgrzania materiału.

Gazy stosowane do rozgrzewania materiału podczas cięcia tlenem:

- propan – sprawdza się przy cięciu grubszych blach

- acetylen – zalecany jest do cięcia blach cienkich

- propylen

- gaz ziemny

Zalety cięcia tlenowego:

- bardzo duży zakres grubości ciętych materiałów

- możliwość cięcia pod różnymi kątami

- metoda ekonomiczna

Wady cięcia tlenowego:

- długi czas przebijania spowodowany wstępnym ogrzewaniem

- szeroka strefa wpływu ciepła

- wąski zakres ciętych materiałów. 

Poznaj nasze maszyny do cięcia tlenowego!