Eckert - Producent przecinarek CNC
Eckert - Producent przecinarek CNC

Cięcie tlenowe

Cięcie tlenowe, nazywane też gazowym lub płomieniowym, składa się z kilku etapów. Najpierw metal rozgrzewany jest do temperatury zapłonu. Zaraz potem zostaje utleniony i następuje wydmuchanie materiału za pomocą tlenu pod wysokim ciśnieniem.

Cięcie tlenowe nie nadaje się do obróbki niektórych materiałów. Spowodowane jest to temperaturą zapłonu. W przypadku czystego żelaza wynosi ona 1050°C. Gdy obróbce spróbujemy poddać stal z domieszką 1,5% węgla, wówczas temperatura wzrasta do 1380°C. Dlatego cięcie gazowe sprawdza się przy cięciu stali konstrukcyjnych niskowęglowych i niskostopowych. Wykorzystywane jest również do cięcia blach pokrytych rdzą lub występujących w pakietach.

Jak wygląda proces cięcia tlenowego?

Płomień podgrzewający ustawiany jest 1,5-3 mm nad ciętym arkuszem. Górna krawędź blachy osiąga temperaturę spalania, palnik unosi się w miarę wypływania rozżarzonego materiału, następnie otwiera się zawór tlenu tnącego i zaczyna się cięcie.

Przesunięcie cięcia rozpoczyna się, gdy dolna część blachy zostanie przecięta, a szczelina przedmuchana. Szerokość szczeliny cięcia jest uzależniona od grubości materiału. Im grubszy materiał, tym większa szerokość szczeliny.

O udanym cięciu decyduje dobór odpowiedniego gazu, który jest niezbędny do wstępnego podgrzania materiału.

Gazy stosowane do rozgrzewania materiału podczas cięcia tlenem:

- propan – sprawdza się przy cięciu grubszych blach

- acetylen – zalecany jest do cięcia blach cienkich

- propylen

- gaz ziemny

Zalety cięcia tlenowego:

- bardzo duży zakres grubości ciętych materiałów

- możliwość cięcia pod różnymi kątami

- metoda ekonomiczna

Wady cięcia tlenowego:

- długi czas przebijania spowodowany wstępnym ogrzewaniem

- szeroka strefa wpływu ciepła

- wąski zakres ciętych materiałów. 

Poznaj nasze maszyny do cięcia tlenowego!