Regurlamin usługi newsletter

Obowiąujący od 17.02.2020

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „Usługą Newsletter”) przez Administratora. Odbiorca usługi jest zwany dalej „Użytkownikiem”.
 2. Usługa newslettera świadczona jest przez ECKERT AS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy pod adresem ul. Pawicka 4c 59-220 Legnica, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział V Gospodarczy Sekcja Rejestrów pod numerem KRS 000050403, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
 3. W ramach Usługi Newsletter Administrator będzie przekazywał za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oferty, informacje o aktualnych działaniach firmy oraz newsy z branży przemysłowej. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie, na czas nieokreślony do momentu rezygnacji Użytkownika z Usługi lub do momentu wyłączenia Usługi Newsletter przez Administratora co może nastąpić w dowolnym momencie.
 4. Korzystanie z Usługi Newsletter jest uwarunkowane poprzez posiadanie przez Użytkownika urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Wyrażając zgodę na korzystanie z Usługi Newslettera Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 6. Usługa Newsletter jest aktywowana automatycznie po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, zaakceptowaniu regulaminu Usługi poprzez zaznaczenie właściwego okienka w formularzu. Usługę Newsletter uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie oraz  udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. 
 7. Treści ujęte w newsletterze podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub innych przepisów chroniących własność intelektualną z dnia 4 lutego 1994 r. lub innym pokrewnym przepisom. 
 8. Rezygnacja Użytkownika z Usługi Newslettera jest dobrowolna, nieodpłatna i może nastąpić w dowolnym momencie. Aby zrezygnować z Usługi należy kliknąć na link umieszczony w stopce newslettera o treści „Rezygnacja z newslettera”, bądź wysyłając odpowiednie oświadczenie na adres: privacy@eckert.com.pl. Usunięcie konta Użytkownika z bazy następuje w ciągu 7 dni od złożenia deklaracji lub oświadczenia.
 9. Administratorem danych osobowych Użytkowników, jest ECKERT AS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy pod adresem ul. Pawicka 4c 59-220 Legnica.  Do aktywowania Usługi Newsletter ECKERT AS Sp. z o.o.  wymaga podania następujących danych:
  • Imię i nazwisko
  • Nazwa firmy (opcjonalnie)
  • Adres e-mail 
 1. Podane dane będą przechowywane na chronionym serwerze. ECKERT AS Sp. z o.o. nie będzie udostępniał powierzonych mu danych osobom, instytucjom czy podmiotom trzecim. Zostaną one jedynie wykorzystane do świadczenia Usługi Newsletter. Jeżeli użytkownik zrezygnuje z Usługi, dane zostaną usunięte z bazy w ciągu 7 dni.
 2. Użytkownik subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez ECKERT AS Sp. z o.o. za jego pośrednictwem reklam oraz informacji w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Użytkownika oraz na przetwarzanie danych osobowych przez ECKERT AS Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy pod adresem ul. Pawicka 4c 59-220 Legnica,  w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) o ochronie danych osobowych.
 3. W kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronach: https://www.eckert.com.pl/pl/privacy oraz https://www.eckert.com.pl/pl/rodo.
 4. ECKERT AS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego Użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.
 5. Reklamacje oraz dotyczące Usługi Newsletter należy przesyłać na adres e-mail: privacy@eckert.com.pl lub do siedziby firmy: ECKERT AS Sp. z o.o., Pawicka 4c, 59-220 Legnica. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania.
 • stom_kielce_logo.jpg

  Kielce, Poland
  19-21.10.2021

 • itm-2015-logo.jpg

  Poznań, Poland
  31.08-3.09.2021

 • schweissen.jpg

  Dusseldorf, Germany
  11 - 15.09.2023

 • blechexpo.jpg

  Штутгарт, Германия
  26.10-29.10.2021

 • euroblech_logo_2014.png

  Hanover, Germany
  25.10-28.10.2022

 • PWG.png

  Продукт ConnECKt 4.0 награжден Президентом Республики Польша на польской экономической выставке

 • gryf_-_nominacja.png

  Награда Нижнесилезского грифона в номинации «Нижнесилезский продукт года» за продукт ConnECKt 4.0

 • forbes.png

  Почетное упоминание в ежемесячном рейтинге Forbes на форуме по семейному бизнесу 2019

 • not.png

  Награда вице-мастера по технологии Copper Basin для системы ConnECKt 4.0

 • itm.png

  Жюри конкурса удостоило золотой медали системы ConnECKt 4.0

 • gryf-a.png

  Награда Нижнесилезского грифона в категории «Преемственность и успех»

 • zloty-medal-itm-2014.jpg

  Жюри Конкурса наградило станок с ЧПУ Onyx золотой медалью

 • Gazela_Biznesu.png

  Газель Бизнеса включила бренд ECKERT в число наиболее динамично развивающихся компаний

 • zloty-medal-itm-2014.jpg

  Жюри конкурса присудило главный приз Diamond Fiber Laser от PCS

 • zloty-medal-itm-2e719a5797f2024429516d65e5d53fba1.jpg

  Жюри конкурса присудило главный приз Diamond Fiber Laser от PCS

 • acantus.jpg

  Награда Acanthus Aureus за лучший стенд, способствующая реализации маркетинговой стратегии компании

 • zloty-medal-itm-2e719a5797f2024429516d65e5d53fba1.jpg

  Жюри конкурса присудило главный приз Diamond Fiber Laser от PCS